Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dodano dnia: 29 listopad 2009r.

 

30 listopada w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na poziomie -1 zostanie otwarte Cmentarzysko Zapomnianych Ksi???ek. Cmentarzysko to nietypowy antykwariat gdzie nie kupujemy ksi???ek, tylko je przygarniamy i zabieramy do domu. Na jego terenie jest zgromadzonych ponad 30 tys. woluminów, które czekaj? na nowy dom.

P??aci si? jedynie za wej??cie na teren Cmentarzyska. Dostaje si? za to przy wej??ciu ogromn? torb?, któr? mo??na po brzegi wype??ni? ksi???kami. Gdy kto?? boi si?, ??e sam nie wybierze odpowiedniej ilo??ci ksi???ek (lub uwa??a, ??e cena za wej??cie jest za du??a), mo??e przyj??? z rodzin? czy przyjació??mi i wspólnie wype??nia? jedn? torb?. Ile do tej torby zmie??cisz ksi???ek nie ma znaczenia.

Cmentarzysko dzia??a? b?dzie tylko w dniach 30 listopada do 23 grudnia 2009. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego mie??ci si? przy ul. Dobrej 56/66. Godziny otwarcia Cmentarzyska: Poniedzia??ek - pi?tek: 11.00 - 19.00, w soboty 11.00 - 15.00, w niedziele nieczynne.

Cennik :
- 30 z?? - bilet normalny
- 25 z?? - bilet ulgowy (studencki, emerycki lub gdy przyniesiesz i zostawisz przynajmniej 10 ksi???ek)
- 50 z?? - bilet do krypty nowo??ci (tylko w soboty)
- 5 z?? - bilet dla Twojego znajomego, rodziny, przyjaciela - je??li wybieracie do jednej torby

??ród??o: http://www.tvnwarszawa.pl/0,1629941,wiadomosc.html

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa