´╗┐ Galeria / Metafora jako ??rodek wspomagaj─?cy rozw??j, pa??dziernik 2007 - Sekcja Arteterapii [KO┼üO NAUKOWE STUDENT├ôW PSYCHOLOGII KUL]

Opis galerii:

Metafora jako ??rodek wspomagaj─?cy rozw??j, pa??dziernik 2007:

Warsztat "Metafora jako ??rodek wspomagaj─?cy rozwój" odby?? si─? 25 pa??dziernika 2007 roku w czytelni Instytutu Psychologii KUL.

Poprowadzi??a go wspó??pracuj─?ca z nasz─? Sekcj─? dr Aleksandra Ga??a, starszy wyk??adowca w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL.
W trakcie warsztatu wys??uchali??my ba??ni - "Pi─?knej i Bestii" - a potem ka??dy z nas, wchodz─?c w role jednej z postaci (tak??e Ró??y czy Chatki Pi─?knej), opowiada?? histori─? ze swojego punktu widzenia. Mieli??my okazj─? tak??e stworzy─? mora??, p??yn─?cy z naszego do??wiadczenia ba??ni.

To w??a??nie te warsztaty da??y nam ??wiadomo??─?, ??e mo??na zat─?skni─? do Bestii, któr─? si─? kiedy?? by??o, albo ??e gdy wszystko ko??czy si─? szcz─???liwie, kto?? - jak opuszczona Chata - mo??e czu─? si─? samotnym...

 

 

Zdj─Öcia:

Podmenu:

Wr├│c do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Mi─?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi─?dzynarodowa Konferencja...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

V Mi─?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?╣l─?ski, Katowice)
V Mi─?dzynarodowe Sympozjum...

Wystawa Zdj─?─? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj─?─?...

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Wystawa Zdj─?─? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj─?─?...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Mi─?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l─?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi─?dzynarodowa Konferencja...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...