Struktura Sekcji Arteterapii:


Sekcja Arteterapii

Ko??a Naukowego Studentów Psychologii KULKurator: dr Beata Kostrubiec (Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL)

Przewodnicz?ca: Bogusia Gontarz (psychologia III)

Wiceprzewodnicz?cy: S??awek Ciastek (psychologia IV), Jagna Obr?bska (psychologia IV)

Sekretarz: Karolina Romanowska (psychologia IV)


Koordynator ds. kontaktów mi?dzynarodowych: mgr Maja Sta??ko (doktorantka w Instytucie Psychologii UAM, edukacja plastyczna na Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu, opiekun Ko??a Naukowego Arteterapii UAM)

Inne artykuły:

Kim jeste??my

Co robimy