UWOLNIJ KSI???K?, czyli bookcrossing na KUL-u!!!

Dodano dnia: 13 listopad 2009r.

 


UWOLNIJ KSI???K? i po prostu ZOSTAW

w czytelni psychologii na IV p., je??li…  

- jest tak fajna, ??e chcesz, ??eby kto?? poza Tob? móg?? j? przeczyta?!                                                                

-nie nale??y do Twoich ulubionych i zajmuje Ci tylko miejsce na pó??ce!                                                 

 - chcesz zrobi? co?? po??ytycznego :)                                                   

- Twoim marzeniem jest sprawi? rado??? nieznajomemu !

 

AKCJI PATRONUJ?:  

-    Biblioteka Instytutu Psychologii KUL

-     Sekcja Artetrapii KNSP KUL

 

 

OGÓLNE INFORMACJE I ZASADY AKCJI BOOKCROSSING  

1.                "Bookcrossing (inaczej nazywane uwalnianiem ksi???ek, kr???eniem ksi???ek lub ksi???kokr???eniem) - idea nieodp??atnego przekazywania ksi???ek najcz???ciej poprzez zostawianie ich w specjalnie oznaczonych miejscach, by kto?? móg?? je zabra?, przeczyta? i znów zostawi? w tym samym lub innym wyznaczonym do tego miejscu w Polsce." Wi?cej na: http://www.bookcrossing.pl 

 

2.                Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiaj?cy bookcrossing, t??umacz? swoj? ide? tym, ??e ksi???ki nie lubi? by? wi?zione w domu na pó??kach, wol? kr???y? z r?k do r?k i by? czytane! 

 

3.                Je??li uwalniasz ksi???k?, to KONIECZNIE umie??? w niej jak?kolwiek informacje, ??e mo??na j? zabra? np.: Cze???, jestem uwolnion? ksi???k?, je??li chcesz, to we?? mnie ze sob?, JESTEM ZA DARMO. Nast?pnie zostaw j? w przeznaczonym do tego miejscu. 

 

4.                Mo??na zostawia? ksi???ki o dowolnej tematyce, m.in. literatur? pi?kn?, psychologiczn? czy te?? bajki, komiksy etc.

 

5.                 Czas trwania akcji: 01 - 30 listopada 2009

 

 6.                 Miejsce akcji: oznaczony stolik w czytelni psychologii 

 

 7.                 W razie pyta??/w?tpliwo??ci etc. prosz? o kontakt na: sekcja.arteterapii@gmail.com

 

 

 

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa