´╗┐ Galeria / Wystawa Zdj─?─? Absurdalnych, AKTUALIA 2007 - Sekcja Arteterapii [KO┼üO NAUKOWE STUDENT├ôW PSYCHOLOGII KUL]

Opis galerii:

Wystawa Zdj─?─? Absurdalnych, AKTUALIA 2007:

Wystawa Zdj─?─? Absurdalnych towarzyszy??a XIV Ogólnopolskiej Konferencji AKTUALIA 2007. Przygotowali j─? cz??onkowie Sekcji Arteterapii - Basia Knap, Ania Pisarzak i Przemek Staro??, ponadto pomaga?? nam Lyubko Sherstiuk. Na parterze Collegium Jana Paw??a II ustawili??my kilka tablic na stojakach w taki sposób, aby tworzy??y one zamkni─?t─? przestrze?? z pozostawionym pó??metrowym otworem. Wewn─?trz powiesili??my zdj─?cia wraz tytu??ami i popisami autorów. Nast─?pnie nakryli??my tablice zielonymi suknami, zainstalowali??my latarki, dodali??my przewrotny podtytu?? wystawy - Psychopatologia ??ycia codziennego - i udost─?pnili??my j─? do zwiedzania i ogl─?dania. W pozostawionym zeszycie zosta??o wpisanych wiele bardzo pozytywnych uwag, które wskazywa??y na to, ??e wiele osób zaciekawi??o ca??e to nietypowe przedsi─?wzi─?cie. Zdj─?cia nazwali??my absurdalnymi, cho─? by??o to okre??lenie niezgodne z definicj─? absurdu - w tym, nadanym przez nas, znaczeniu, ich absurdalno??─? by??a zwi─?zana z ich nietypowo??ci─?, oryginalno??ci─? i zaskoczeniem czy zdziwieniem, które pojawia??o si─? w obserwatorze na skutek ich ogl─?dania
Na wystawie pojawi??y si─? zdj─?cia Ani Grabarskiej, Eweliny Wróbel (Alewka), Doroty Paw??owicz i Przemka Staronia (Emek) z psychologii KUL; Agaty Dziadul z I LO im. St. Dubois w Koszalinie (Lady Si); Anny Muszy??skiej (Anna Klara), absolwentki ekonomii i skandynawistyki UG; a tak??e Jacka Nowakowskiego, studenta prawa i historii UW.
Podobna wystawa b─?dzie mia??a miejsce podczas XV edycji Aktualiów, w dniach 28 - 30 kwietnia br. w KUL. Wszystkich ch─?tnych, którzy chcieliby, aby ich zdj─?cia zawis??y na tej nietypowej wystawie, zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

 

Zdj─Öcia:

Podmenu:

Wr├│c do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Metafora jako ??rodek wspomagaj─?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi─?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l─?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi─?dzynarodowa Konferencja...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

V Mi─?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?╣l─?ski, Katowice)
V Mi─?dzynarodowe Sympozjum...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi─?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi─?dzynarodowa Konferencja...

Wystawa Zdj─?─? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj─?─?...

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...