XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y] - 2009

Dodano dnia: 04 grudzień 2009r.

 

W dniach 4 i 5 grudnia 2009 r. odb?d? si? XII Spotkania z Piosenk? Artystów Nieprzetartego Szlaku w ramach XX cyklu imprez Mi?dzynarodowego Nieprzetartego Szlaku.

Organizatorami s?  Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku oraz Fundacja Nieprzetartego Szlaku zrzeszaj?ce osoby niepe??nosprawne, ich instruktorów oraz  wolontariuszy, którzy poprzez systematyczne dzia??ania d???? do zmiany sposobu postrzegania osób dotkni?tych ró??nym stopniem niepe??nosprawno??ci oraz do osobistego rozwoju.

     4 grudnia, w godzinach 14.00 – 16.00,  w Domu Kultury LSM przy ulicy Wallenroda 2a spotkamy si? z solistami i zespo??ami prezentuj?cymi repertuar nawi?zuj?cy do tematu cyklu „??ywio??y”.

     5 grudnia, w godzinach 10.00 – 14.00,  w Centrum Arteterapii przy ul. Wy??cigowej 31, odb?d? si? warsztaty muzykoterapeutyczne dla uczestników i instruktorów Spotka??.

     Centrum ARTEterapii to pierwszy tego typu o??rodek w Polsce, w którym osoby niepe??nosprawne i pe??nosprawne mog? realizowa? si? poprzez szeroko poj?t? aktywno??? artystyczn?. To przede wszystkim ludzie – instruktorzy, arty??ci, wolontariusze, których jednoczy wspólne tworzenie kultury.

     CAT (Centrum ARTEterapii) i Fundacja Nieprzetartego Szlaku od dwudziestu lat wspó??pracuj?  i korzystaj? wzajemnie ze swoich do??wiadcze??.

     Patronat honorowy XII Spotka?? z Piosenk? Artystów Nieprzetartego Szlaku obj?li: Metropolita Lubelski Jego Ekscelencja ks. Abp Józef ??yci??ski, Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska, Lubelski Kurator O??wiaty Pan Krzysztof Babisz oraz Prezydent Lublina Pan Adam Wasilewski.

     Serdecznie zapraszamy!

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa