Kontakt z Sekcją Arteterapii:

Ko??o Naukowe Studentów Psychologii

Collegium Jana Paw??a II, pokój 402
Al. Rac??awickie 14
20-950 Lublin

Adresy email:
arteterapia@studio-rimm.eu
sekcja.arteterapii@gmail.com

Napisz do nas

Imię i nazwisko:

Adres email:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości: