Nasi partnerzy

W Galerii

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

Decoupage, pa??dziernik 2008