Nasi partnerzy

W Galerii

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008