Wydarzenia z Sekcji Arteterapii:

 

 

 

 

 

W Galerii

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)