V Konferencja \"Dni M??zgu 5\" w Lublinie

Dodano dnia: 17 marzec 2010r.

 

Studenckie Ko??o Neuronauki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw??a II i Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw??a II pragn? zaprosi? Was do udzia??u w konferencji naukowej ,,Dni Mózgu 5 w Lublinie. Mózg-nieko??cz?ca si? opowie???" , organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw??a II w dniach 19-21 marca 2010. Wydarzenie odbywa si? w ramach mi?dzynarodowego Brain Awareness Week i ma przybli??a? szerszemu gronu odbiorców takie dziedziny nauki jak psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka i kognitywistyka.

Zapraszamy równie?? do wzi?cia udzia??u w happeningu organizowanym przez nas (ko??o arteterapii). Start "podró??y do wn?trza mózgu" ju?? 19 marca, godz. 11-13, w Collegium Norvidianum:) 

Aktualne i dok??adne informacje o tegorocznej edycji Dni Mózgu znajdziecie tak??e na stronie http://www.dnimozgu.cognito.pl/index.html
Konferencja b?dzie mia??a charakter wyk??adów otwartych oraz warsztatów na tematy zwi?zane z naukami o mózgu i umy??le, psychologi? poznawcz?, neuronauk? i kognitywistyk? i posiada charakter integruj?cy ??rodowisko profesorów psychologii ze ??rodowiskiem studenckim i uczniowskim. 

Serdecznie zapraszamy i mamy nadziej? na spotkanie podczas konferencji :)

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa