Stop klatka w kierunku wrze??nia i pa??dziernika

Dodano dnia: 12 listopad 2009r.

 

Dzieje si?! ??eby w skrótcie wymieni? wydarzenia pocz?wszy od wrze??nia...
VI Lubelski Festiwal Nauki:
1) Bogus??awa Gontarz wraz z Monik? Za???ska przeprowadzi??y warsztat dla gimnazjalistów pt. "Arteterapia: twórczy oddech cia??a i ducha"
2) Bogus??awa Gontarz przeprowadzi??a warsztat dla uczniów szkó?? podstawowych pt. "Arteterapia: twórczy oddech cia??a i ducha"
3) Bogus??awa Gontarz wraz z Monik? Grochowsk? przeprowadzi??y warsztat ze ??miechoterapii dla studentów i osób pracuj?cych
Lubelski Kongres Studenckich Kó?? Naukowych TYGIEL 2009 - czyli jak rozwija? nauk??
1) Bogus??awa Gontarz napisa??a artyku?? "Blaski arteterapii - ??miechoterapia" dost?pny na:
http://www.bc.pollub.pl/Content/330/tygiel09.pdf
2) cz??onkowie Sekcji przygotowali warsztaty z muzykoterapii i choreoterapii oraz bajkoterapii i plastyki interaktywnej.
3) Sekcja otrzyma??a wyró??nienie na TYGLU: http://www.festiwal.lublin.pl/82


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w medycynie, medycyna w psychologii

1) Bogus??awa Gontarz i mgr Przemys??aw Staro?? przedstawili prezentacj? oraz poprowadzili warsztat pt. "Siostro, co tu robi? te balony i kredki? O zastosowaniu arteterapii oraz ??miechoterapii w psychologii i medycynie"

Warsztaty organizacyjno - integracyjne dla cz??onków sekcji
V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorolologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
1) Bogus??awa Gontarz wyst?pi??a z prezentacj? "Tajemnica nie tylko czerwonego nosa, czyli o zastosowaniu ??miechoterapii" oraz poprowadzi??a warsztat "?miechoterapia w praktyce
Co dzieje sie teraz i co planujemy? Informacja lada dzie?? :)

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa