Aktualno??ci - Aktualia i inne

Dodano dnia: 02 kwiecień 2009r.

 

W Prima Aprilis nie wypada??o pisac newsów, nie trzeba t??umaczy? dlaczego :), dlatego te?? serwujemy Wam dzi?? ??wie??? porcj? informacji:

- prawie trzydzie??ci osób z Sekcji Arteterapii KNSP KUL, Ko??a Naukowego Arteterapii UAM i Ko??a Nauowego Arteterapii UG (które w??a??nie, po otrzymaniu oficjalnej zgody, powstaje) uczestniczy??o tydzie?? temu w konferencji kó?? naukowych arteterapii w Kaliszu; przedstawili??my prezentacje i plakaty, poznali??my ciekawych ludzi i mieli??my okazj? zg???bia? sytuacj? arteterapii w Polsce. Fotorelacja ju?? wkrótce w dziale Galeria :)

- w dniach 21 - 23 kwietnia na KUL-u odb?dzie si? XVI Ogólnopolska Konferencja Aktualno??ci Psychologicznych AKTUALIA; w jej ramach odb?d? si? warsztaty z arteterapii i treningu twórczo??ci, b?d? mie? miejsce tak??e akcje twórcze - zapraszamy do uczestnictwa i w???czenia si? w dzia??ania (zw??aszcza zapraszamy tych, którzy chcieliby zrealizowa? z nami twórcze projekty :)

- w dniach 21 - 23 kwietnia na Uniwersytecie Wroc??awskim organizowane s? Wroc??awskie Konfrontacje Psychologiczne; trzeci dzie?? b?dzie po??wi?cony arteterapii (obrady b?d? mia??y miejsce w Teatrze Lalek) - par? osób od nas wybiera si? tam, zapraszamy wszystkich ch?tnych :)

- poszczególne ?cie??ki zapraszaj? do wspó??pracy w zakresie organizacji warsztatów tematycznych - kontakt w dziale Kontakt :)

 

Pozdrowienia ze s??onecznego Lublina!

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa