Oficjalny start strony

Dodano dnia: 09 maj 2008r.

 

Z wielk? rado??ci? zawiadamiamy, ??e strona Sekcji Arteterapii, stworzona przez Studio MWS i redagowana przez Sekcj?, zosta??a oficjalnie otwarta - zapraszamy do zapoznania si? z tre??ciami, które na niej umie??cili??my. Wkrótce b?dzie ich wi?cej :) A je??li Wy chcecie nasz? stron? ubogaci? i umie??ci? na niej swój artyku?? po??wi?cony arteterapii, twórczemu rozwojowi, itd., prze??lijcie go nam. Je??li nie b?dzie zawiera?? jakich?? fundamentalnych b???dów dotycz?cych rzeczywisto??ci w stylu 2+2=5, zamie??cimy go na stronie :) Chocia?? kto wie, mo??e przy dobrych argumentach nawet 2+2=5 przejdzie... ;)

Prosimy jednocze??nie o cierpliwo??? - wci??? s? wyka??czane szczegó??y strony. Mamy nadziej?, ??e nie przeszkodzi to Wam w korzystaniu z niej. A zatem owocnego czytania i ogl?dania!


Sekcja Arteterapii Ko??a Naukowego Studentów Psychologii KUL

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Ruszy??a strona testowa