Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to dzia??a? - 28 XI

Dodano dnia: 25 listopad 2008r.

 
Sekcja Arteterapiizaprasza cz??onków i sympatyków na kolejne spotkanie, które odb?dzie si? 28 XI 2008 - uwaga, zmiana terminu! -

(czyli w najbli??szy wtorek) o godzinie 20:00 w C-408 (czyli w czytelni).Poza poruszeniem spraw bie???cych zostanie przestawiona prezentacja multimedialna, któr? na Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu Psychiatria i sztuka (Akademia Pedagogiczna, Kraków 2008) wyg??osili mgr Maja Sta??ko, kurator Ko??a Naukowego Arteterapii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz Przemek Staro??, przewodnicz?cy Sekcji Arteterapii:Jak to dzia??a?

Problematyka metod i narz?dzi w arteterapiiPrezentacja b?dzie wst?pem do dyskusji o mo??liwo??ciach arteterapii i badaniu jej skuteczno??ci.Join us!

 

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa