Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Dodano dnia: 28 wrzesień 2008r.

 

Szanowni i Drodzy Czytelnicy!

 

Instytut Sztuki Akademii Pedagogicznej

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Sekcja Naukowa Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka

maj? zaszczyt zaprosi? Pa??stwa do udzia??u
w Mi?dzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej
z cyklu Psychiatria i Sztuka na temat:
EDUKACJA W ARTETERAPII
która odb?dzie si? w dniach 17-18 pa??dziernika 2008 r.
w Akademii Pedagogicznej w Krakowie przy ul. Podchor???ych 2

 

Przy???czamy si? do tego zaproszenia, gdy?? Sekcja Arteterapii we??mie aktywny udzia?? w w/w konferencji. Dok??adny rozk??ad zostanie podany wkrótce, natomiast ju?? teraz zach?camy do obejrzenia/wys??uchania na konferencji:

- Wystawy Zdj?? Paradoksalnych

- wystawy prac ?ukasza Siatkowskiego pt. Karambolizacja Przestrzeni 

- plakatu po??wi?conego Sekcji

- prezentacji multimedialnej po??wi?conej Sekcji

- referatów naszych cz??onków: Maja Sta??ko przedstawi prac? pt. Arteterapia z dzie?mi i m??odzie??? - specyfika podej??cia w kontek??cie poszczególnych faz rozwoju, od niemowl?ctwa do adolescencji, natomiast Maja Sta??ko i Przemek Staro?? przedstawi? referat i prezentacj? Jak to dzia??a? Problematyka metod i narz?dzi w arteterapii

Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, tutaj:

http://www.wsp.krakow.pl/insztuki/index.php?option=com_content&task=view&id=105

 

Co tu du??o mówi? - do zobaczenia! :)

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa