Nagroda dla dr El??biety Masiak

Dodano dnia: 05 wrzesień 2008r.

 

Mimo ??e Sekcja Arterapii wypoczywa na wakacjach albo poznaje nowe niuanse pracy psychologicznej podczas odbywania praktyk zawodowych, jest otwarta na wa??ne i ciekawe informacje. Dzi??, dzi?ki portalowi Arteum.pl, dowiedzieli??my si?, ??e dr El??bieta Masiak, psycholog z KUL, muzykoterapeuta i organizator festiwalu integracyjnego przy Ogólnopolskiej Konferencji Aktualno??ci Psychologicznych AKTUALIA 2008, zosta??a wyró??niona nagrod? im. Artura Rojszczaka, przyznawan? przez Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wy??onienie laureatki mia??o miejsce 31 maja (!). Wi?cej informacji znajdziecie Pa??stwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy??szego:

 

http://www.nauka.gov.pl/mn/print.jsp?place=Text01&news_cat_id=1082&news_id=7009

 

Pani Doktor serdecznie gratulujemy, a wszystkim ??lemy wakacyjne pozdrowienia!

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa