www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Dodano dnia: 01 grudzień 2009r.

 

Portal “Terapia przez Sztuk?” jest now?, dynamicznie poszerzaj?c? si? przestrzeni? wspó??pracy osób, które chc? przyczyni? si? do rozwoju polskiej arteterapii. Serwis redagowany przez dr Krzysztofa Stachyr? i Olg? Handford sk??ada si? z dwóch cz???ci:

1. Wirtualnego Journala Naukowego- kwartalnika “Terapia przez Sztuk?”, w którym s? publikowane:

2. Platformy Wirtualnej, któr? tworz? nast?puj?ce dzia??y:

Zgodnie z zamierzeniem redaktorów serwisu, witryna predysponuje do „bycia” „(...) miejscem wymiany pogl?dów terapeutów wykorzystuj?cych sztuki wizualne, muzykoterapeutów, choreoterapeutów i osób innych specjalno??ci, którzy widz? swoje miejsce pod wspólnym parasolem arteterapii.”

Zapraszamy wi?c wszystkich, którzy pod parasolem arteterapii czuj? si? dobrze, na www.arteterapia.pl :) Wi?cej "arte-witryn" tutaj. 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa