Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Dodano dnia: 07 styczeń 2010r.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztat z serii "dualne metody plastyczne", który odb?dzie si? 14 stycznia w godzinach 18.00- 20.00 w czytelni psychologii na KUL-u:)

Cel ogólny: bardzo dobra zabawa
Cele szczegó??owe:
* zapoznanie z metodami plastycznymi, które mo??na wykorzysta? w pracy z grup?,
* wskazanie diagnostycznej i terapeutycznej warto??ci metod plastycznych,
* zasianie ziarna pod inwencje w??asn? w tworzeniu dualnych metod plastycznych,
* do??wiadczenie na sobie dzia??ania proponowanych metod,
* pobudzenie prawej pó??kuli, odpowiedzialnej za zdolno??ci artystyczne, do pracy (po „lewopó??kulowych” zaj?ciach).

Prowadz?ca: Agnieszka Czusz

Wst?p: free

Trzeba wzi?? tylko:
1.farby plakatowe (mog? by? 1 na par?:)
2.p?dzelek
3.2 brystole jasnego koloru lub 2 arkusze szarego papieru

Program:
  1. Prowadzone r?ce
  2. Dwukolorowe malowanie w parach
  3. Malowanie z "otwartymi drzwiami"
  4. Wspólny obraz w??ciek??o??ci
  5. Mandala
  6. Squiggle
  7. Collage

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa