Sekcja Arteterapii KUL:

Arteterapia - Katolicki Uniwersytet Lubelski Arteterapia jako termin naukowy została zaproponowana w 1939 przez Hilla[potrzebne źródło], jednak jako metoda leczenia jest metodą nowatorską.
Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne... czytaj więcej

 

 

Najnowsze Wydarzenia:

 

 

 

 

 

Kim Jesteśmy?

Srteterapia - Kim jesteśmy? Sekcja Arteterapii jest młodym, bo istniejącym od 2006 roku, tworem Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, które liczy sobie już ponad pół wieku. Powstała z inicjatywy ludzi,... czytaj więcej

Co Robimy?

Interesuje nas twórcze wspomaganie rozwoju poprzez różne gałęzie sztuki; interesujemy się m.in. oddziaływaniem psychoprofilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym za pomocą sztuk plastycznych, dramy, pantomimy, gier RPG, teatru, opowieści (metafory, bajki, mitu), ...

W Galerii

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)